Funny video

Kaos u prometu!

Kaos u prometu!
KAOS!!! Video koji pokazuje kako pješaci lete na sve strane dok pretrčavaju cestu, kako vozači manevriraju izbjegavajući nalete pješaka.
Motociklisti izletavaju, kupe pješake na zebrama i slično....
Read more...